Worm Gearmotors

WattDrive

گیرموتورهای حلزونی


بادوام ، کم حجم ، چشم نواز!


با توجه به ترکیب بی نظیر از بهینه سازی مواد سازنده چرخ حلزون  با روانکارهای خاص، شکل بهینه سازی شده، این گیرموتور توانایی دسترسی  به بالاترین سطح از بهره وری و گشتاور را دارد. فریم دستگاه در همه موقعیت های مختلف قادر به نصب است. همچنین از درزگیرهای استاندارد دوبل برای شفت استفاده می شود.
طراحی کانتور پایین گیرموتورهای حلزونی را برای اجرای برنامه های کاربردی مناسب ساخته است به عنوان مثال در صنایع غذایی. همچنین فریم به گونه ای طراحی شده که به سادگی تمیز می شود و امکان سفارش گیرموتورها برای شرایط کاری با الزامات دقیق بهداشتی وجود دارد.


Technical Data

Number of sizes: 6

Power Range: 0.12 - 7.5kW

Output torque range: 50 - 1,300Nm

Ratio: 3 - 3,400

Output option: output shaft, output shaft on both sides, hollow shaft, hollow shaft with shrink disc

Assembly/mounting: uniblock, flange, torque arm, foot