مقالات

عنوان از تاریخ: تا تاریخ:
  • سیستم انتقال قدرت دو کلاچه

    تعویض دنده یکنواخت با حذف شوک shift shock که در سیستم دستی و بعضی از سیستم های اتوماتیک وجود دارد حاصل می شود. بهترین حسن DCT ها این است که به راننده این امکان...

    تاریخ درج: 8 تیر 1393
    سیستم انتقال قدرت دو کلاچه