تاریخچه کنترل فرآیند پویا

شرکت کنترل فرآیند پویا با هدف تأمین نیازهای صنایع مختلف در خصوص سیستم ها و اجزاء انتقال قدرت و مواد در ایران، تأسیس گردیده است. این شرکت تمامی اهداف خود را با تأمین نیازها و خواسته های مشتریان خود، همسو نموده است تا در جهت تسریع روند اجرای پروژه ها و همچنین کیفیت مطلوب نهایی آنها، سهم کوچکی داشته باشد. به کار گیری برترین مهندسان ارشد ایران، استفاده از دانش فنی کشورهای برتر اروپایی، دفاتر متعدد در استانها و کادر بزرگ مهندسان پشتیبانی، از جمله مواردی می باشد که در کنار لطف خداوند موجب موفقیت های این شرکت گردیده است.

با توجه به اهمیت تولید فولاد در پیشرفت کشور و گستردگی این صنعت در ایران، تمرکز اصلی در ابتدا برروی کارخانجات بزرگ تولید فولاد در ایران بوده که با توجه به موفقیت این شرکت در اکثر پروژه های فولادی(اکثر پروژه های فولاد مبارکه در چند سال گذشته مانند پروژه شهید خرازی، RH TOP ، انباشت و برداشت، ماشین ریخته گری یک-دو –سه-پنج و، پروژه های فولاد کاوه جنوب، فولاد خراسان، فولاد هرمزگان و ... ) مؤید این نکته می باشد که محصولات قابل ارائه این شرکت، به صورت کامل با شرایط خاص صنایع فولادی کشور، تطبیق دارد.

همچنین در بخشهای معدنی و سیمانی ،با اجرای هفت پروژه کامل و بزرگ سیمانی و همچنین پروژه های متعدد معدنی این شرکت به عنوان رفرنس اصلی در سیستمهای انتقال مواد و قدرت در این صنایع نیز شناخته می شود .

تأکید بر ارائه محصولات از برندهای مطرح اروپایی و پشتیبانی کامل (حتی در زمان تحریم ها) دلیل دیگری بر موفقیت های این شرکت در صنایع ایران می باشد.