Bevel gear units

WattDrive
Bevel gear units
مبتکر در ارائه گیرموتورهایی تا حداکثر 120 kNm
این دسته از محصولات با کد K... RX 8 با طراحی دو الی چهار استیج (stage) و همچنین این تجهیزات با توان های حرارتی 14 تا حداکثر 304 کیلووات تولید می شود.
موتورها هماهنگ با مبدل های IEC (IEC Adapter) و انواع کولینگ ها ساخته می شوند. با توجه به عمود بودن محورهای ورودی و خروجی در این مدل گیربکس ها ، اشکال متنوعی از تصب قابل اجرا است. این موضوع یکی از نقاط قوت سری Bevel است که نصب در مکان هایی با محدودیت فضا را امکان پذیر می سازد . همچنین گیربکس ها در تمامی جهات قابلیت نصب و کار دارند و به روش های مختلفی به انواع تجهیزات متصل می گردند.
انواع:    11 مدل
گستره توان:    5.5 الی 355 کیلووات
گستره گشتاور خروجی:    2.2 الی 119 kN.m
گستره ضرایب تبدیل (Ratio):    4.4 الی 700
خروجی:    output shaft, hollow shaft, hollow shaft with shrink disc
نحوه نصب:    ماشین کاری شده (uniblock) و swing base