تهیه Spare Part برای گیربکس های خاص

Wikov
در بسیاری از موارد تهیه لوازم و قطعات یدکی برای گیربکسهای خاص مانند گیربکس های آسیابها، کوره ها و یا گیربکس های افزاینده بسیار مشکل می باشد. شرکت Wikov این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد تا Spare Part های اصلی و فرعی را برای گیربکس ها تهیه، و در صورت نیاز نصب و راه اندازی نماید.
قابل ذکر است ساخت لوازم یدکی محدود به گیربکس های Wikov نبوده و این امکان برای کلیه برندها (مانند Flender) وجود دارد.