گیرموتورهای خاص همزنها

WattDrive
گیر موتورهای خاص همزن ها
Agitators gearmotors
همزن و اکسترودر دیسک - قابلیت اطمینان  مطابق با بالاترین مطالبات
درایو های همزن بخشی از سیستم های گیربکس های مدولار از برنامه ی MAS® می باشند.
هدف از توسعه تجهیزات رسیدن به حداکثر آب بندی و بالا بردن عمر مفید محصول است و این موضوع در حالی است که توام با افزایش اعتمادپذیری توان در جهات شعاعی و یا محوری می باشد.
نتایجی که از دستورالعمل توسعه حاصل شد مربوط به واحد های گیربکسی همزن ها بود که در کنار این شرایط ویژگی های اختیاری زیر را هم دارا می باشند:
• ترمزهای ضد زنگ محافظ
• حفاظت بالا در برابر خوردگی (پوشش های ویژه برای افزایش حفاظت در شرایط جوی متفاوت)
• از گزینه های مختلف اختیاری برای موتور( سیستم گرمایش کمکی و ...)
• تابلو مشخصات
• شیشه بازدید روغن
• در صورت لزوم، روان کننده های ویژه
• دریچه تهویه فشار بالا
• سنسور سطح روغن
•  ...
درایور های همزن در انواع زیر قابل تامین می باشند:
Shaft mounted geared motors AR.
          Power: 0.12 - 30kW
          Torque: 400 - 2,800Nm
Parallel shaft geared motors FR.
          Power: 0.18 - 55kW
          Torque: 5,000 - 14,000Nm
Helical bevel geared motors KR.
          Power: 0.12 - 55kW
          Torque: 1,000 - 14,000Nm