گیربکس آسیاب مواد سیمان- Vertical Planetary Mill

Wikov
گیربکس آسیاب مواد سیمان

Vertical Planetary Mill

گیربکس های صنعتی خاص مانند گیربکس آسیاب مواد سیمان، باید دارای استاندارد ها و شرایط ویژه ای باشند تا در کاربرد مورد نظر، بدون مشکل و در بازه زمانی مورد انتظار جوابگو باشند.
ساخت گیربکس های Heavy Duty یکی از تخصص های اصلی شرکت Wikov می باشد. این شرکت با انجام پروژه های بسیاری در سراسر جهان و همچنین 125 سال تجربه طراحی و ساخت گیربکس، امکان ساخت و تحویل و راه اندازی این نوع گیربکس ها را میسر می سازد.