انواع سنسورهای vibration

PCH
سنسورهای آنالیز لرزش شرکت PCH-engineering دانمارک

بررسی و کنترل لحظه ای لرزش (قطعات متحرک) در تمامی صنایع و در تمامی کاربردها اهمیت بسزایی دارد. این امر در فرایند هایی که توقف هر چند کوتاه خط، خسارات فراوانی بوجود می آورد، مورد توجه می باشد. از مهمترین مواردی که می تواند در رفع این مشکل، کمک شایانی نماید، مانیتورینگ و تحلیل فرکانسهای لرزشی می باشد.
آسیب دیدگی قطعات (مانند بلبرینگ ها و یاتاقانها) ممکن است موجب خراب شدن محصول و یا توقف فرایندهای کلیدی بشود.(مانند فرایندهایی که محصول باید در حرکت باشد تا خواص آن حفظ گردد و یا مثلا توقف خط موجب پایین آمدن دما و تغییر حالت فیزیکی آن گردد)
شرکت PCH-engineering دانمارک با تولید سنسور های (Heavy Duty) آنلاین و پرتابل و همچنین سیستم های بررسی و تحلیل فرکانس، امکان کنترل حرفه ای تجهیزات اصل و کلیدی فرایند ها را فرهم می نماید.
در زیر به برخی از انواع پر کاربرد اشاره شده است:



سنسورهای آنلاین :

         

 




سیستمها








سنسورهای پرتابل: